Odpowiedź O tym, kto przyznaje świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) dyrektorowi przedszkola, decydują zapisy regulaminu ZFŚS obowiązującym w placówce.
Uzasadnienie Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ZFŚS (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dalej: ustawa o ZFŚS).
Środkami ZFŚS administruje pracodawca (art. 10 ustawy o ZFŚS). Oznacza to, że – zasadniczo – do pracodawcy należy ostateczna decyzja w sprawie przyznawania świadczeń socjalnych.
Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników przedszkola wykonuje dyrektor jako kierownik jednostki organizacyjnej (art. 7 pkt 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). Sam dyrektor także jest pracownikiem przedszkola. W tej sytuacji zasady przyznawania dyrektorowi świadczeń z ZFŚS powinien określać regulamin ZFŚS obowiązujący w danej placówce. W przypadku braku takiego zapisu należy uznać, że decyzja w tym zakresie będzie należała do organu prowadzącego przedszkole, a więc wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych wykonuje bowiem wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych).

Dariusz Dwojewski

Podstawy prawne

  • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1183)
  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908)

 

 

Gazeta Samorządu i Administracji  >>zamów prenumeratę<<