Projekt jest jedną z pierwszych w regionie inicjatyw, skierowaną do świata nauki i biznesu. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Eksperci z polskich ośrodków m.in.: Łódzkiego Akceleratora Technologii, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego omówili założenia projektu „Nauka dla biznesu”. Podzielili się także informacjami o europejskich doświadczeniach w procesie tworzenia innowacyjnych regionów czy benchmarkingu regionalnych polityk innowacji.

Przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach wypowiedzieli się na temat szczególnej roli integracji środowiska samorządowego i uczelni wyższych na rzecz realizacji strategii innowacyjnego rozwoju regionu.

Organizatorami spotkania byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kielecki Inkubator Technologiczny w ramach projektu „Nauka dla biznesu – uniwesytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych”.