Podczas konferencji pelegenci omówią m.in. znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju regionu świętokrzyskiego, funkcjonowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz podejmą próbę bilansu gospodarczego po 4 latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Seminarium związane jest z prowadzoną przez „Echo Dnia” akcją pn. „Lista 100”, w ramach ktorej 100 najprężniej działających lub promujących gospodarczo nasz region firmootrzymuje wyróżnienia.

Program konferencji:

10:00 – Powitanie uczestników konferencji przez redaktora Naczelnego Echa Dnia Stanisława Wróbla

10:15 – Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa dr Tadeusza Dziekana
10:30 – Wystąpienie Adama Jarubasa, marszałka Województwa Świętokrzyskiego 10:45 – ”Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju polskich regionów na przykładzie województwa świętokrzyskiego” – wykład Sławomira Pastuszki – WSEiP

11:15 – „Koncepcja Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” – wystąpienie Ryszarda Wiśniewskiego z Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

11:45 – „Dylematy i wyzwania stojące przed Unią Europejską” – wykład dr Czesława Siekierskiego, posła do Parlamentu Europejskiego
12:15 – Przerwa kawowa

12:30 – Prezentacja Ewy Bajończyk – doradcy BRE Banku w biurze ds. Unii Europejskiej 13:00 – „Cztery lata członkostwa Polski w UE – próba bilansu gospodarczego” – prelekcja Aleksandra Kosickiego w imieniu posła Andrzeja Szejny

13:30 – zakończenie konferencji