Wniosek powinien zawierać:
1. Dokładną lokalizację planowanego kompleksu.
2. Oświadczenie o zagwarantowaniu wkładu własnego.
3. Oświadczenie o zatrudnieniu przez okres 10 lat trenera środowiskowego.
4. Oświadczenie potwierdzające fakt, że będzie to obiekt ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne.

Kompletne wnioski w formie pisemnej należy składać do dnia 31 października 2008 roku.

W ramach każdego kompleksu powinny powstać dwa boiska: boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłko – chwytem o wysokości 5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19.1 x 32.1 m ogrodzone do wysokości 4 m.

Boiska mają być wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy, boisko piłkarskie: bramki o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników boiska, boisko wielofunkcyjne: stalowe kosze do piłki koszykowej (regulowane na wysokość), siatka
do piłki siatkowej rozpięta na słupach. Na terenie zlokalizowany będzie także budynek sanitarno – szatniowy i ewentualnie plac zabaw. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno – szatniowego oraz ewentualnie placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi ok. 3 000m2.

Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, czy przy szkole) oraz szybką i tanią realizację inwestycji. Zatrudnienie trenera środowiskowego ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie.

Szczegóły dotyczące Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdują się na stronie www.orlik2012.pl oraz na stronie www.sejmik.kielce.pl