Szkolenie koncentrować się będzie na podstawach metodycznych, organizacyjno-prawnych oraz technologicznych wykorzystania e-PUAP przez administrację publiczną. Dyskusja dotyczyć będzie także zagadnień projektowania i budowy ponadlokalnych platform e-usług. Prelegenci omówią praktyczne aspekty zapewnienia współdziałania platform regionalnych i lokalnych z e-PUAP, niezbędnego do świadczenia w pełni transakcyjnych usług dla mieszkańców.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” na zlecenie i przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.