Plany budowy regionalnego portu lotniczego Kielce – Obice wynikają z konieczności poprawienia dostępności komunikacyjnej regionu świętokrzyskiego. W tym kontekście istnienie regionalnego portu lotniczego jest jednym z ważniejszych elementów otwarcia komunikacyjnego województwa.

W przyjętym dziś stanowisku Sejmiku czytamy: (…) Wybudowanie regionalnego portu Lotniczego Kielce – Obice ma duży wpływ na prognozy rozwoju gospodarczego całego regionu świętokrzyskiego. Szybszy wzrost ekonomiczny to w efekcie więcej miejsc pracy. (…) Wpisanie do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju budowy regionalnego portu lotniczego na terenie województw świętokrzyskiego jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów inwestycyjnych.