W Staszowie, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka weźmie udział w posiedzeniu Rady Powiatu. Wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz Wojciech Płaza, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich spotkają się z Ewą Sayor, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowa dotyczyć będzie rządowego projektu przekazania samorządom województw w zarządzanie dróg krajowych położonych w obrębie regionów.

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marcin Perz, członek Zarządu Województwa weźmie udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. To III posiedzenie tego gremium. Komitet podejmie dziś uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania okresowego za I półrocze 2008 roku z realizacji RPO.

Rozpatrzy także informację na temat stanu realizacji Programu wraz z prezentacją listy projektów wybranych do dofinansowania. Członkowie Komitetu podejmą również uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.