Z roku na rok Targi „Metal” przyciągają coraz większą liczbę wystawców, gości i dziennikarzy nie tylko z Polski, lecz także z Ukrainy, Rosji, Czech, Niemiec czy Indii. Edycja tegoroczna zgromadziła 380 firm. Wystawa organizowana w „Targach Kielce” należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie.
Wśród wydarzeń towarzyszących wymienić należy konferencje branżowe takie, jak: „Krzepnięcie i krystalizacja metali”, „Urządzenia i technologie stosowane w przemyśle aluminiowym”, „Proces recyklingu złomu i odpadów z aluminium”.

W tym samym czasie w Targach Kielce już po raz trzeci, przy współpracy z Instytutem Spawalnictwa z Gliwic oraz Polską Izbą Spawalniczą z Warszawy, zorganizowane zostaną Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa – Spawalnictwo 2008. Oprócz najnowszych maszyn, urządzeń oraz rozwiązań technologicznych i materiałów stosowanych w spawalnictwie, osprzętu do spawania czy systemów komputerowych wspomagających procesy spawalnicze zaprezentowane zostaną również firmy zajmujące się świadczeniem usług spawalniczych i specjalizujące się w tej branży instytucje oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

Co roku Targi „Aluminium i Nonfermet” – jedyne w Polsce – odwiedza prawie 3000 fachowców oraz kontrahentów zainteresowanych wykorzystaniem surowców i produktów z metali nieżelaznych w różnych gałęziach gospodarki. Podczas tej wystawy swoją ofertę przedstawiają firmy prezentujące nowe technologie, nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w odlewnictwie metali nieżelaznych, surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych, a także odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium i cynku.