W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, które będą gościć u siebie poszczególne dyscypliny spotu. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przedstawicielom poszczególnych samorządów wręczył zaproszenia do udziału w Komitecie Organizacyjnym Olimpiady.

fot.: www.sejmik.kielce.pl