„Victoria” będzie przyznawana w trzech kategoriach: „Samorządność”, „Osobowość” i „Przedsiębiorczość”.

O wyborze zwycięzców zadecyduje Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu, nauki i organizacji pozarządowych. Dziś w Pałacu Biskupów Krakowskich odbędzie się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu.