Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji 29 września przyjęli „Program Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
Od 2000 roku nagrodę w wysokości 1 tys. zł Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznaje laureatom międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów i turniejów. W ciągu ośmiu lat nagrodzono w ten sposób 150 młodych ludzi. W tym roku postanowiono poszerzyć grono nagradzanych.

Nagrodę „Talenty Świętokrzyskie” otrzymają także ci, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Co roku w budżecie województwa określana będzie wysokość środków na realizację programu. Ideą przyświecającą powstaniu „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” było stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia dla zdolnych dzieci i młodzieży oraz warunków do rozwoju zdolności i talentów dzieci i młodzieży Regionu Świętokrzyskiego, zwłaszcza laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów, uczniów i studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych i artystycznych młodych ludzi, pragnie przyczynić się do ich rozwoju własnego i umocnienia pozycji młodych ludzi w regionie.

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody upływa 31 października.