Marek Gos, członek Zarządu Województwa będzie gościem zorganizowanego w Sędziszowie wspólnego spotkania w ramach porozumienia międzygminnego Rad Gmin i Rady Miejskiej Sędziszowa, Słupi Jędrzejowskiej i Wodzisławia.

Podczas posiedzenia omówiony zostanie aktualny stan realizacji programów unijnych na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzonych w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówione zostaną również kierunki dalszej kanalizacji gmin – uczestników porozumienia, a także realizacja umów o składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Borszowicach.