Wnioski o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) można składać w terminie: od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pierwszy wniosek o przyznanie pomocy w ramach w/w działania składa się wraz z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, kancelaria Biura PROW (pokój 1132), w godzinach 7.30-15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdziecie Państwo TUTAJ>>>