W uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w gminie Stopnica uczestniczyć będzie marszałek województwa Adam Jarubas. Uroczystość odbędzie się w Zespole Szkół -szkole podstawowej i gimnazjum – w Stopnicy (początek godz. 10.00), a „w prezencie” na początek roku uczniowie otrzymają od Urzędu Marszałkowskiego około 3 tysięcy zeszytów, na okładce których znajdzie się informacja o Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013.

Drugim punktem poniedziałkowego spotkania będzie konferencja edukacyjna „RPO Województwa Świętokrzyskiego widziane oczami dzieci”, w której uczestniczyć będą nauczyciele, rodzice uczniów oraz radni gminy Stopnica.