polska-gospodarka-logo

Ogólnopolski Program Umacniania Wiarygodności to inicjatywa, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. Organizatorem Programu jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.
Przedsięwzięcie skierowane jest do podmiotów i osób, które podejmują działania na rzecz rozwoju i innowacyjności, z rzetelnością podchodzą do swoich klientów, kontrahentów i pracowników.

W ramach Programu realizowane są dwa projekty: Rzetelni i Liderzy Polskiej Gospodarki.

W tym roku Rada Programowa nagrodzi Rzetelnych po raz piąty, wyróżni te podmioty, które w swoich działaniach kierują się etyką, profesjonalizmem oraz rzetelnością. Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikaty przyznawane w zależności od obszaru prowadzonej działalności:

– Rzetelni w Biznesie – wyróżnienie dla firm działających na polskim rynku, które spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania,
– Rzetelni w Ochronie Zdrowia – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym i firmom branży medycznej, kierujących się etyką, profesjonalizmem i efektywnością zarządzania,
– Rzetelny Samorząd – tytuł dla samorządów, które dbają o wysokie standardy i stwarzają korzystne warunki dla rozwoju społeczności lokalnej,
– Rzetelna Instytucja – wyróżnienie przyznawane instytucjom i jednostkom, które poprzez swoją działalność istotnie wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny swojego otoczenia,
– Rzetelny Menedżer – nagroda dla osób zarządzających, właścicieli firm, samorządowców, którzy dbają o poszanowanie norm etycznych, a prowadzone przez nich podmioty rozwijają się na ponad przeciętnym poziomie,
– Złoty Certyfikat – specjalny tytuł przyznawany podmiotom, które we wcześniejszych latach uzyskały już tytuł w projekcie Rzetelni.

Liderzy Polskiej Gospodarki to nagroda specjalna, która powstała aby wskazywać i budować rozpoznawalność polskich marek oraz osób, które swoją działalnością inspirują innych.

Nagrodzonych poznamy podczas Wielkiej Gali w czerwcu br., kiedy Laureatom Programu zostaną wręczone Certyfikaty i Statuetki. Będzie to doskonała okazja do spotkania nagrodzonych Uczestników, ale również przedstawicieli świata polityki, biznesu oraz środowisk branżowych.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podjąć wyzwanie i dołączyć do „Liderów Polskiej Gospodarki” – zapraszamy na stronę www.polskagospodarka.org.pl