Obserwując sytuacje na świecie, zauważyliśmy jak wiele dzieje się na arenie międzynarodowej.

Sytuacje kryzysowe zdarzają się w każdym kraju w związku z czym każdy Naród musi poradzić sobie z nimi najlepiej jak potrafi.
Niezbędna jest sprawna komunikacja, odpowieni sprzęt, ale i oprogramowanie informatyczne, które usprawni każde działanie.

Zapraszamy Państwa do udziału w VIII edycji spotkania branżowego:

Systemy do zarządzania kryzysowego
22 maja, Warszawa

 

>>>STRONA GŁÓWNA<<<

>>>REJESTRACJA<<<

Tematyka konferencji :

1. Systemy łączności:

 • skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi,
 • standardy cyfrowej transmisji bezprzewodowej (TETRA, TEDS, LTE),
 • transmisja głosu i danych – szybka i niezawodna,
 • radiowe sieci w służbach bezpieczeństwa i ratunkowych
 • bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje.

2. Bezpieczeństwo danych:

 • bezpieczna komunikacja w epoce terroryzmu i klęsk żywiołowych,
 • cyberterroryzm,
 • bezpieczeństwo – teleinformatyczne, publiczne, transportu, obiektów, danych,
 • zasilanie awaryjne i systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej
 • bazy danych – gromadzenie, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja.

3. Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu:

 • monitoring zagrożeń,
 • systemy monitorowania GPS i informacji przestrzennej GIS oraz ich zastosowanie w zarządzaniu kryzysowym,
 • systemy powiadamiania przy wykorzystywaniu nowoczesnych i dostępnych technologii (SMS),
 • współpraca ze środkami masowego przekazu.

4. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe:

 • mobilne systemy komputerowe,
 • radiotelefony,
 • monitory.

5. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych:

 • działania logistyczne,
 • rola administracji samorządowej i publicznej, służb mundurowych oraz ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.

 

Do bezpłatnego udziału zapraszamy

Kadrę Zarządzającą:

 • jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,

Oraz:

 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR,
 • specjalistów do zarządzania kryzysowego.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych – opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

Kontakt:

Justyna Mejłun
Asystentka ds. organizacji konferencji
tel. +48 725 792 689
justyna.mejlun [at] multitrain.pl