Szefowie będą musieli poinformować pozostałych podwładnych o tym, kto będzie pełnił taką funkcję oraz przekazać im ich numer służbowego telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej. Liczba pracowników odpowiedzialnych za pierwszą pomoc, ich szkolenie oraz wyposażenie będą zależeć od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Dotychczas kodeks pracy nie zobowiązywał wprost pracodawców do wyznaczenia takich osób oraz ich przeszkolenia.

Nowe przepisy zobowiążą także pracodawców do informowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasadach postępowania w przypadku awarii. W sytuacji zagrożenia bezpośredniego będą musieli oni wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w bezpieczne miejsce, aż do czasu usunięcia niebezpieczeństwa.