Tak przynajmniej zapowiada zastępca głównego inspektora pracy, dr Marian Liwo. – W programie działania PIP na 2011 r. nie ma wyodrębnionego tematu kontrolnego „Kontrole urzędów samorządowych”. Nie oznacza to, że nie będą one realizowane – stwierdza Liwo.

Ze statystyk PIP wynika, że skargi na łamanie praw pracowniczych przez samorządy należą do rzadkości. Do dnia 24.11.2010 r. wpłynęło zaledwie 114 skarg na urzędy samorządowe, które stanowiły 0,3% ogólnej liczby skarg, które w bieżącym roku wpłynęły do PIP.