Bardzo by nam zależało, żeby ten program był rozszerzony na instytucje samorządowe, bo dyskryminacja, jak wiemy, to nie jest problem tylko urzędów centralnych – mówi Barbara Szymborska, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Grupą docelową są urzędy administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego. – Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” w ramach priorytetu V „Dobre rządzenie” ma ograniczoną grupę docelową i zawęża nam działania tylko do instytucji administracji rządowej – zaznacza Barbara Szymborska. Dodaje, że zamysłem jest, by szkolenia miały charakter „kaskadowy”, aż do poziomu samorządu gminnego.

Zależy nam też na tym, żeby wiedza, którą przekażemy pracownikom Urzędów Wojewódzkich była przekazywana dalej – mówi Barbara Szymborska.