W świetle prawa antymonopolowego gmina traktowana jest jako przedsiębiorca, świadczy bowiem usługi użyteczności publicznej. W 2008 roku Urząd prowadził kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, ponad 20 antymonopolowych i blisko 20 wydanych decyzji w sprawie przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe na rynkach lokalnych. Od wielu lat UOKiK szczególnie przygląda się działalności gmin i spółek komunalnych. Zwiększenie konkurencji na rynkach lokalnych jest jednym z priorytetów Polityki Konkurencji na lata 2008-2010 realizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest zwiększanie świadomości prawnej przedsiębiorców działających na tych rynkach. Chcąc przybliżyć zasady obowiązującego prawa antymonopolowego oraz problematykę typowych zachowań gmin, sprzecznych z regułami wolnej konkurencji– UOKiK zaprasza na szkolenie „Konkurencja na rynkach lokalnych”. Przedsięwzięcie skierowane jest do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz przedstawicieli organów wykonawczych przedsiębiorstw komunalnych świadczących usługi użyteczności publicznej.

Podczas jednodniowego wykładu omówione zostaną, m.in. podstawowe pojęcia z zakresu prawa antymonopolowego, praktyki ograniczające konkurencję polegające na nadużywaniu pozycji dominującej oraz zawieraniu niedozwolonych porozumień, przykładowe orzecznictwo Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem rynku lokalnego i usług komunalnych. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów oraz publikację „Konkurencja na rynkach lokalnych wraz z wybranym orzecznictwem Prezesa UOKiK”.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w 9 miastach:

 • 1 lipca w Łodzi,
 • 9 lipca w Bydgoszczy,
 • 10 lipca we Wrocławiu,
 • 15 lipca w Poznaniu,
 • 20 lipca w Gdańsku,
 • 23 lipca w Krakowie,
 • 24 lipca w Katowicach,
 • 30 lipca w Lublinie,
 • 31 lipca w Warszawie.
 • Zainteresowani udziałem proszeni są o wypełnienie formularza i odesłanie go faxem lub mailem bezpośrednio do organizatora szkolenia – spółki RCS. Informacji na temat szkolenia udzielają: Katarzyna Baczyńska
  tel. 085 748 23 45, e-mail: baczynska@pfrr.pl

  Katarzyna Filianowicz
  tel. 085 653 72 21, e-mail: filianowicz@pfrr.pl