Instrukcja Kancelaryjna dla Urzędników – Warsztaty

Korzyści dla Uczetników szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżone zostana zagadnienia związane z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Szkolenie polecamy dla:

Kierownicy i każdy pracownik rejestrujący pisma i zakładający sprawy.

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia warsztatowe

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. INSTRUKCJA KANCELARYJNA – zasady ogólne

MODUŁ II. PRAWIDŁOWY OBIEG PISMA W PODMIOCIE- zarówno w podmiocie tradycyjnym jak i elektronicznym

MODUŁ III. PUNKTY ZATRZYMANIA PISMA

 1. Kancelaria
 2. Punkt Obsługi Klienta
 3. Sekretariat
 4. Prowadzący Sprawy- pracownik merytoryczny
 5. Kierownik
 6. Dyrektor

MODUŁ IV. ZADANIA PUNKTÓW ZATRZYMANIA PISMA

 1. Rejestracja przesyłki wpływającej papierowej i elektronicznej-dziennik korespondencji wpływającej/ RPW- (Rejestr Przesyłek Wpływających)
 2. Skanowanie lub nie
 3. Rozdział przesyłek wpływających
 4. Dekretacja przesyłek
 5. Dobór JRWA(Jednolitego Rzeczowego Wykaz Akt)
 6. Zakładanie spraw
 7. Pisanie projektów pism
 8. Prowadzenia spisów spraw
 9. Nadawania znaków spraw na piśmie
 10. Zakładania teczek dla spraw papierowych
 11. Zakładanie spraw elektronicznych  EZD
 12. Zakładanie podteczek dla spraw papierowych i spraw elektronicznych
 13. Archiwizacja akt spraw zakończonych zarówno papierowych i elektronicznych

MODUŁ V. J R W A – konstrukcja i  jego rozbudowa

MODUŁ VI. WSPÓŁDZIAŁANIE między komórkami własnego podmiot, a znaki spraw

MODUŁ VII. KOORDYNATOR CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH W PODMIOCIE jego rola i zadania

MODUŁ VIII. PORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNE TECZEK AKTOWYCH O RÓŻNYCH KATEGORIACH ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO/SKŁADNICY AKT W TYM AKT OSOBOWYCH po zmianie przepisów obowiązujących od 1.01.2019 r., do archiwum zakładowego/składnicy akt/, przez pracowników merytorycznych

 1. Paginacja czy foliacja?
 2. Opisy teczek, podteczek i pudeł archiwalnych
 3. Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji tradycyjnej z papierowych teczek aktowych przez pracowników merytorycznych prowadzących sprawy
 4. Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych dokumentacji tradycyjnej- papierowej ze składu chronologicznego i dokumentacji elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych przez pracowników kancelarii

MODUŁ IX. WARSZTATY – OKOŁO 30 ZADAŃ Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Cena szkolenia: 590 zł W cenie szkolenia:
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały poszkoleniowe
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Certyfikat udziału
Data: 2021-06-14 Adres:

Mazowieckie
Warszawa

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe