PEŁNOMOCNICTWA I UPOWAŻNIENIA W URZĘDZIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dla kogo szkolenie ?

 

Szkolenie przewidziane jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich w szczególności sekretarzy a także urzędników działających w oparciu o pełnomocnictwa i upoważniania udzielone przez osoby pełniące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego, dla samych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, członków zarządów powiatów i województw.

 

Jaki jest cel szkolenia ?

 

Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o zasadach reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w obszarze umów cywilnoprawnych, działania w imieniu organu wykonawczego na gruncie prawa administracyjnego i podatkowego.

 

Program szkolenia

 

Prawo publiczne a prawo prywatne

Jednostka samorządu terytorialnego jako osoba prawna na gruncie prawa prywatnego

Podmiotowość jednostki samorządu terytorialnego na gruncie prawa publicznego

Organy gminy

Reprezentowanie gminy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Powierzenie niektórych zadań gminy zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta miasta

i sekretarzowi

Organy powiatu i województwa

Reprezentacja powiatu i województwa

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Działanie na podstawie upoważnienia

Rodzaje i formy pełnomocnictw

Zawieranie umów cywilnoprawnych w imieniu jednostki samorządu terytorialnego

Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w procesie udzielenia zamówienia publicznego

Reprezentacja jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zarządu mieniem

Działanie w imieniu organu w postępowaniu administracyjnym

Działanie w imieniu organu w postępowaniu podatkowym

Reprezentacja gminy w przypadku przemijającej przeszkody w sprawowaniu funkcji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Reprezentacja gminy w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta, prezydenta miasta.

 

 

Forma szkolenia

 

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie online w wymiarze 4 godzin. Każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma link umożliwiający wzięcie udziału w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe na podany adres e-mail.

 

Co zawierają materiały szkoleniowe ?

 

Materiały szkoleniowe zawierają :

 

Wyciągi z obowiązujących przepisów prawa

Orzecznictwo

Wzory pełnomocnictw i upoważnień

Praktyczne wyjaśnienia

 

Prowadzący szkolenie

 

radca prawny Łukasz Jaroszewski, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, zajmujący się od 17 lat obsługą prawną urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych,

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Termin szkolenia

 

27 stycznia 2022 roku, godz. 10.00.

 

Koszt szkolenia

 

Koszt szkolenia wynosi 199 zł .

 

Wpłaty należy dokonać na konto FIDES CONSULTING Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew 93 1090 1131 0000 0001 4482 8301.

 

 

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu w terminie 7 dni od jej doręczenia.

Szkolenie online  27.01.2022 roku, godz.10-14

 

Formularz zgłoszeniowy w poniższym linku :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ai3LcrrHWlEKiWHg6nmJ1U3grVpB80w6GudS6lX9LLx3Zg/viewform?usp=sf_link

Organizator szkolenia

 

FIDES CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 39, 63-300 Pleszew

KRS 0000839515

REGON 385993020, NIP 6080117321

Nr konta : 93 1090 1131 0000 0001 4482 8301

 

e-mail : biuro@fidesconsulting.eu

www.fidesconsulting.eu

tel. +48 62 741 43 87

Cena szkolenia: 199 zł W cenie szkolenia:
  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat udziału
Data: 2022-01-27 Adres:

Wielkopolskie
Pleszew
Sienkiewicza 39
63-300

Wyślij zapytanie do organizatora
Tytuł
Treść
Twój e-mail
Zabezpieczenie antyspamowe