W jego realizację zaangażowanych zostanie w latach 2007-2013 około 9,7 mld euro, z czego ok. 8,3 mld euro będzie pochodziło ze środków Unii.

System ma zapewnić, że dofinansowanie otrzymają najlepsze projekty, a ich wykonawcy otrzymają wsparcie już na etapie przygotowania wniosków. Wszystko to za sprawą promotorów projektów. Przeszkoleni pracownicy instytucji otoczenia biznesu (IOB) zrzeszonych w Krajowej Sieci Innowacji (KSI) mają pracować we wszystkich regionach kraju. Będą pomagać przedsiębiorcom w przygotowaniu tzw. fiszki projektowej i własnym podpisem stwierdzać, czy przedsięwzięcie opisane w fiszce kwalifikuje się do wsparcia.