Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rzędu prezes Rady Ministrów Donald Tusk podkreślił, że szczególnie ważne jest uelastycznienie czasu pracy oraz współfinansowanie przez rząd i pracodawców miejsc pracy zagrożonych bezrobociem. Szef rządu zaznaczył, że dwa najistotniejsze punkty pakietu, są podstawą filozofii działania rządu w czasach kryzysu – elastyczność, czyli rozliczenie okresu pracy w cyklu 12-miesięcznym oraz solidarność – „płatne postojowe”, współfinansowane przez pracodawcę i rząd.

Michał Boni, sekretarz stanu w KPRM zapowiedział, że najpóźniej do końca kwietnia rząd skieruje pakiet działań antykryzysowych, wypracowany pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, do prac parlamentarnych.