1

Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne

Na przestrzeni lat sposób postrzegania zadań, jakie stoją przed administracją publiczną, ulegał zmianom. W wyniku transformacji ustrojowych, zarówno w Polsce, jak również w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, przełamano monopol administracji państwowej na wykonywanie zadań publicznych. Przejawem takiego stanu jest przede…