Początek roku to dobry czas na zaplanowanie zmian i wprowadzenie pożądanych usprawnień. Portal publiczni.pl wraz z firmą Orange Hill Sp. z o. o. prezentują narzędzia, które ułatwią przeprowadzenie rzetelnej oceny i podjęcie właściwych decyzji zarządczych w każdym Urzędzie administracji publicznej.

SATYSFAKCJA KLIENTÓW 

aktualnosc_sqa
Skorzystaj z metodyki diagnozy, przetestowanej na ponad 3000 klientów Urzędów

Prawidłowe rozpoznanie oczekiwań
naszych klientów pozwala podkreślić wizerunek
profesjonalnego Urzędu

SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW 

aktualnosc_esa
Poznaj mocne i słabe strony organizacji

Rzetelna analiza, która daje wiarygodną i gotową
do zastosowania w praktyce wiedzę
o pracownikach Urzędu

Zaoszczędź czas i pieniądze!
Bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, bez długotrwałych i kosztownych analiz nasze narzędzia pozwolą na oszczędność kilkuset tysięcy złotych w ciągu każdego roku.

Badanie podstawowe to jednorazowa inwestycja o wartości 4 000 zł.
Niezależnie od zastosowania systemu informatycznego do zebrania i przetworzenia danych, istnieje możliwość podjęcia dodatkowych działań diagnostycznych, o charakterze przede wszystkim jakościowym i pogłębionym. Pozwoli to na poszerzenie perspektywy badawczej i pełniejsze przygotowanie ewentualnych zmian – podjęcie działań wdrożeniowych w Urzędzie.

Istnieje także możliwość wsparcia Urzędu dodatkowymi modułami np. spotkania z kadrą zarządzającą, wywiady z kluczowymi osobami lub pełna obsługa badania.

Prezentowane przez nas narzędzia posłużą każdej instytucji publicznej do zbadania oczekiwań klientów, przeanalizowania podejścia pracowników, zaś wyniki badań pozwolą na przygotowanie odpowiednich zmian i usprawnień.

Szczegółowe informacje:
W specjalnie przygotowanym serwisie na portalu publiczni.pl  dowiedz się więcej →


Zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Białogłowicz-Bajołek

tel   12 30 70 399  mail  katarzyna.bajolek@orangehill.pl www   www.orangehill.pl