Celem Kongresu Samorządów GMINA 2012, który odbył się w dniach 21-22 listopada, było sprowokowanie dyskusji o wyzwaniach jakie stoją przed samorządowcami. Wydarzenie to było doskonałym miejscem do rozmów o zmieniającej się roli i zadaniach władz lokalnych, o problemach z którymi samorządy borykają się na co dzień, m.in. finansach samorządów, gospodarce odpadami, recyclingu, funduszach unijnych, Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, cyfrowej gminie oraz roli samorządu w gospodarce rynkowej. W panelach dyskusyjnych udział wzięli m.in. Adam Ździebło – sekretarz stanu, wiceminister rozwoju regionalnego, prof. Michał Kulesza – doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, Jerzy Stępień – prawnik, polityk i senator, sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz wielu znanych samorządowców.

 

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pierwszym dniu Kongresu GMINA 2012, zostały ogłoszone wyniki plebiscytu „Mała Ojczyzna”, organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita. Gmina, na którą oddano największą liczbę głosów to gmina Połaniec w województwie świętokrzyskim. W uroczystości uczestniczył Prezes Związku Miast Polskich – Ryszard Grobelny.

 

Zarówno Kongres Samorządów GMINA jak i Targi GMINA to wydarzenia jedyne w swoim rodzaju, poruszające kompleksową tematykę infrastruktury technicznej, społecznej oraz zagadnienia informatyzacji administracji publicznej. Oferta wystawiennicza Targów GMINA była adresowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządów terytorialnych, stowarzyszeń oraz organizacji, a zatem wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za  zrównoważony rozwój regionów. Udział w targach miał być szansą do wprowadzania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostek samorządowych, a tym samym do polepszenia jakości życia ich mieszkańców.

 

Targom GMINA towarzyszył Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD podczas którego przedstawiciele samorządów lokalnych przedstawiali oferty inwestycyjne własnych miast i regionów. Podczas tego wydarzenia mieli oni możliwość bezpośredniego dotarcia do potencjalnych inwestorów. Patronat honorowy nad wydarzeniami objęło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a ich  partnerem był dziennik Rzeczpospolita.

 

W tym samym czasie co Targi GMINA, Salon INVESTFIELD i Kongres Samorządów GMINA 2012 odbyły się także Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz premierowa edycja Salonu Lokalnego i Regionalnego Transportu Publicznego DWORZEC. Podczas tego bloku wydarzeń w dniach         20-23 listopada teren Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło blisko 21.600 zwiedzających (samorządowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy). Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję targów, które odbędą się w nowym terminie tj. w dniach 7-10 października 2013 roku.