Targi GMINA realizują ideę partnerstwa publiczno-prywatnego. To tutaj spotykają się w jednym miejscu i czasie producenci i dostawcy usług usprawniających funkcjonowanie regionów, z reprezentantami samorządów, odpowiedzialnymi za realizację zadań własnych JST. Oferta wystawiennicza targów GMINA pomaga im podjąć efektywne i korzystne decyzje o planowanych inwestycjach.

Maksimum korzyści
Wystawcy tegorocznych targów przedstawią rozwiązania z zakresu architektury miejskiej (nawierzchnie, oświetlenie ulic, infrastruktura przystankowa, drogi rowerowe), elementów małej architektury ulic i placów, architektury krajobrazu (parki, skwery, place zabaw), infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury i sportu (tereny rekreacyjne, urządzenia sportowe), informatyki w instytucjach publicznych.
Samorządy poza zwiedzaniem ekspozycji, same mogły będą wystąpić w roli targowego wystawcy, prezentując ofertę inwestycyjną swojego regionu w ramach Salonu Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD. W zakresie tematycznym tego salonu INVESTFIELD znajdzie się ponadto oferta specjalnych stref ekonomicznych oraz instytucji wspierających rozwój regionów.

Wzorem poprzednich edycji targom GMINA towarzyszy interesujący program wydarzeń poruszający tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego, oszczędzania energii, własności odpadów komunalnych oraz skutecznego marketingu miast i regionów. Z inicjatywy Związku Miast Polskich – partnera merytorycznego Targów, planowana jest organizacja V Zjazdu Gospodarczego Miast i Regionów, który przebiegać będzie pod hasłem „Polityka spójności w polityce finansowej Unii”.

3 w 1
Trzecia edycja targów GMINA odbędzie się w towarzystwie dwóch wydarzeń o nieco dłuższej tradycji – Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO oraz Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. Organizacja trzech wydarzeń w jednym miejscu i czasie to gwarancja multidyscyplinarnej ekspozycji oraz oferta kilkudziesięciu seminariów i konferencji przygotowanych wspólnie z ministerstwami, wydawnictwami i stowarzyszeniami branżowymi.


Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją targów GMINA objęły uznane stowarzyszenia i instytucje: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Unia Metropolii Polskich, PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

Więcej: www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl