Wystawcy Targów GMINA prezentują rozwiązania z zakresu architektury miejskiej (nawierzchnie, oświetlenie ulic, infrastruktura przystankowa, drogi rowerowe), elementów małej architektury ulic i placów, architektury krajobrazu (parki, skwery), infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury i sportu (tereny rekreacyjne, urządzenia sportowe), informatyki w instytucjach publicznych.

Zwiedzający targi GMINA – wójtowie, sołtysi, burmistrzowie, prezydenci i starostowie sami mogli będą wystąpić w roli wystawców prezentujących ofertę inwestycyjną własnych regionów. Będzie to możliwe podczas odbywającego się w ramach targów GMINA Salonu Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD. W zakresie tematycznym salonu znajdzie się ponadto oferta specjalnych stref ekonomicznych oraz instytucji wspierających rozwój regionów.

Targom GMIINA towarzyszy bogaty program konferencji i debat przygotowany z ministerstwami, wydawnictwami i stowarzyszeniami branżowymi.

Więcej: www.gmina.mtp.pl, www.investfield.mtp.pl