Zakładają np., że kierownik urzędu ustala rozkład i wymiar czasu pracy członków korpusu służby cywilnej i pracowników niewchodzących w jego skład, z założeniem, że praca w urzędach powinna być wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.15 a 16.15.

Zmiana przepisu ma polegać na usunięciu zwrotu „w urzędach”. Powinno to umożliwić kierownikowi urzędu, np. dyrektorowi generalnemu, organizację pracy podległych mu osób bez względu na miejsce jej wykonywania.