Jest to długo oczekiwane rozporządzenie wykonawcze do ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Wskazuje, że elektroniczne rejestry tłumaczy będą prowadzić wojewodowie. Każda osoba zainteresowana pełnieniem tej funkcji powinna złożyć wniosek o wpis do urzędu wojewódzkiego. W rejestrach muszą się znaleźć informacje o imieniu i nazwisku tłumacza, PESEL, adresie zamieszkania, danych kontaktowych czy zakresie świadczonych usług.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej DzU z 3 czerwca, poz. 65