Minister Gęsicka powiedziała, że do końca 2006 roku Polska wykorzysta 30 procent unijnych środków zaplanowanych w Narodowym Planie Rozwoju. Oznacza to, że przez najbliższe dwa lata musimy wykorzystać pozostałe 70 procent przyznanych nam środków.

Grażyna Gęsicka podkreśliła potrzebę wsparcia słabiej rozwijających się projektów wykorzystania unijnych pieniędzy, przede wszystkim w sektorze informatyzacji, rozwoju nowoczesnych technologii i budowy dróg. Minister zwróciła uwagę, że nadal są w kraju gminy, które nie brały udziału w żadnych programach Unii.