NSP2011 będzie trwał od 1 kwietnia do 31 czerwca 2011 r. Będzie to pierwszy spis od przystąpienia Polski do UE. W planowanym spisie nie przewidziano użycia papierowych formularzy. Zostaną zastąpione formularzami elektronicznymi. Spis obejmuje trzy metody zbierania danych: samospis internetowy, wywiad telefoniczny, bezpośredni wywiad rachmistrza z respondentem.

Więcej informacji na stronie

Głównego Urzędu Statystycznego