Do końca bieżącego roku ponad tysiąc osób z instytucji budżetowych ma zostać przygotowanych do sporządzania planów wydatków w systemie zadaniowym. Będzie to przełomowy pierwszy krok w drodze do wprowadzenia zadaniowego.

W roku 2013 zostanie po raz pierwszy zaprezentowany budżet w układzie zadaniowym, równolegle z budżetem tradycyjnym, przeznaczonym na ten rok.

Jak twierdzi wiceminister finansów Elżbieta Suchocka – Roguska wprowadzenie w naszym kraju budżetu zadaniowego jast priorytetowym elementem reformy finansów publicznych. Celem tejże reformy ma być wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania finansami państwa. Ma to pomóc w zwiększeniu efektywności wydatków publicznych.

Ponadto prezentowanie wydatków w układzie zadaniowym wpłynie na poprawę przejrzystości i czytelności nie tylko samej ustawy budżetowej ale również sprawozdań z jej wykonania dla każdego obywatela.