Prezydent Poznania Ryszard Grobelny podkreślił na posiedzeniu komisji, że nowelizacja ustawy nakłada na samorządy nowe zadanie, wobec którego nie zostało wskazane źródło finansowania. – Trudno, więc wydać pozytywną opinię – przekonywał.

 

Współprzewodniczący KWRiST Mariusz Poznański dodał, że strona samorządowa oczekuje rozwiązania, które te koszty zwróci. Nie wykluczył, że samorządy będą występowały na drogę sądową, domagając się odszkodowań.

 

Naczelnik departamentu prawnego Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska zapewniła, że rozumie roszczenia samorządowców. Natomiast – zwróciła uwagę – projekt jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego i trzynastki wypłacić należy.
W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu poinformowano, że rozszerzono listę osób, które nie muszą spełniać wymogu przepracowania sześciu miesięcy, aby nabyć prawo do „trzynastki”.

 

"Chodzi o pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego" – napisano w komunikacie.
Nowelizacja przepisów jest efektem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niezgodność z konstytucją przepisu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, który pomija okres urlopu macierzyńskiego jako uprawniający do tzw. 13. pensji w sytuacji nieprzepracowania u danego pracodawcy sześciu miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

 

Informacja pochodzi z portalu samorzad.pap.pl


Zapraszamy do udziału w najbliższych warsztatach z cyklu Kadry Administracji, które będą poruszać m. in. w/w tematykę.

  • ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W 2013 ROKU – nowe przepisy i ich zastosowanie >> więcej informacji<<