„Trzynastki” dla kierowników państwowych jednostek organizacyjnych podległych premierowi i ministrom zlikwidowała ustawa o Państwowym Zasobie Kadrowym uchwalona przez Sejm w sierpniu ub.r.

„Trzynaste” pensje stracili wówczas szefowie: Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych, Polskiego Centrum Akredytacji.

Uchwalona nowelizacja przywraca im dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nowelizując ustawę posłowie zdecydowali także, że dodatkowe wynagrodzenie roczne otrzymywać mają także wojewódzcy lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.