Ministerstwo Finansów wstępnie podsumowało wyniki konkursu na 201 naczelników urzędów skarbowych, który odbywał się 12 lutego. Z zestawienia tego wynika, że do konkursu przystąpiło 540 osób. Do drugiej części – oceny predyspozycji i zdolności ogólnych oraz umiejętności kierowniczych – zakwalifikowało się 173 kandydatów.

Po obydwu częściach procedury konkursowej 139 osób zdobyło wymaganą liczbę 68 punktów. Stanowi to niecałe 26 proc. zdawalności. 69 konkursów na stanowiska naczelników urzędów skarbowych nie zostało rozstrzygniętych.