Na podstawie nowelizacji przygotowanej w Rządowym Centrum Legislacji nastąpi jednak rezygnacja z formy tradycyjnej.Organy wydające dzienniki (rząd, ministerstwa, urzędy centralne, wojewodowie) będą zobowiązane do prowadzenia odrębnej strony internetowej dla każdego publikatora. Dzienniki urzędowe będą wydawane z zachowaniem w roku kalendarzowym pozycji oraz stron, proponuje się natomiast likwidację podziału na numery.Papierowe wersje Dziennika Ustaw i wojewódzkich dzienników urzędowych ostatecznie znikną po 31 grudnia 2011.