Założenie było takie: od 2007 roku osoba, która chce otworzyć jednoosobową firmę, wszelkie formalności ma załatwić w trzy dni w jednym okienku w urzędzie gminy. Ale rząd nie przygotował odpowiednich przepisów, więc gminy nie są gotowe na taką rewolucję. 

 

Stare przepisy, na mocy których obecnie rejestruje się działalność, przestaną obowiązywać. Nowe wciąż nie są gotowe – powiedział "Rz" Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. To faktycznie porażka rządu. Opóźnienia wynikają z braku porozumień między resortami finansów i gospodarki – przyznaje Artur Zawisza, poseł PiS. Dodaje jednak, że prace nad ustawą o swobodzie zostaną przyspieszone. 

Obecnie (zgodnie z ustawą z listopada 1999 roku) osoba chcąca zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej ma przed sobą długą i krętą drogę. Musi odwiedzić cztery urzędy, bank i wyrobić sobie firmową pieczątkę. Musi uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy, numer REGON w urzędzie statystycznym i otrzymać w urzędzie skarbowym NIP. Potem zarejestrować się w ZUS i otworzyć rachunek bankowy. Trwa to czasem kilka tygodni. 

Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku rejestracja będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach. 

Nie wiadomo, na jakie rozwiązanie zdecyduje się rząd. "Rz" dowiedziała się jednak, że Ministerstwo Gospodarki chce przesunąć termin, w którym będzie można zarejestrować działalność gospodarczą w jednym okienku na 1 kwietnia 2008 roku. Ma to być nie okienko urzędu gminy, lecz urzędu skarbowego.