Zdaniem min. Gęsickiej poszukiwani będą zwłaszcza absolwenci różnych kierunków studiów wyższych, np. prawniczych i administracyjnych, ale też osoby rozumiejące istotę inwestowania w infrastrukturę czy takie, które potrafią czytać biznesplany.

– Będą potrzebne również osoby do monitorowania realizacji poszczególnych programów unijnych, a więc ci, którzy potrafią analizować rzędy cyfr i wyciągać z tego wnioski – dodała minister.

Planowany nabór kadr dotyczy zwiększenia zatrudnienia w urzędach wojewódzkich – z obecnych 1 tys. 812 osób dziś obsługujących projekty unijne do ok. 2 tys. 700 osób w 2008 r. oraz odpowiednio w urzędach marszałkowskich – z obecnych 1 tys. 242 do ok. 4 tys. 300 osób.

Minister wyjaśniła, jak zmieni się liczba i struktura instytucji zaangażowanych we wdrażanie unijnych funduszy w Polsce. System liczy obecnie 136 instytucji, a docelowo będzie ich 123. Zmodyfikowana zostanie struktura systemu. W latach 2007-2013 pięć komórek w resorcie rozwoju regionalnego będzie zarządzało unijnymi programami, które obejmą cały kraj (jak np. Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki). Szesnastoma unijnymi programami wojewódzkimi zarządzać będę urzędy marszałkowskie. Razem da to 21 instytucji sprawujących „odgórnie” pieczę nad wdrażaniem funduszy UE (wobec 8 obecnie).