W latach 2004 – 2008 projekty dotyczące turystyki finansowane są przede wszystkim z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Do tej pory wydaliśmy ponad 900 mln zł ze środków z tego programu. Za fundusze europejskie miasta przede wszystkim odnawiają zabytki, parki, przeprowadzają kompleksową adaptację terenów wypoczynkowych. Dzięki temu stają się bardziej atrakcyjne, a pieniądze, które wydają przyjezdni, stanowią coraz bardziej istotną pozycję w dochodach mieszkańców i samorządów.

Dodatkowym źródłem środków na rozwój turystyki w latach 2007 -2015 stanie się program „Innowacyjna gospodarka”. Budżet priorytetu „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, z którego finansowana będzie turystyka, wynosi 411 mln złotych. Samorządy będą mogły się ubiegać o wsparcie z działania 6.3 – Promocja turystycznych walorów Polski oraz 6.4 – Wsparcie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, które mają wzmocnić konkurencyjność gospodarki przez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, a także o wsparcie projektów inwestycyjnych o charakterze ponadregionalnym, by stworzyć konkurencyjne i innowacyjne produkty turystyczne.

Samorządy skorzystają też z programu „Rozwój Polski wschodniej” w ramach działania „Infrastruktura kongresowa i targowa”. Jego budżet wynosi 101 mln euro. Władze samorządowe z tego samego programu będą mogły rozwijać turystykę biznesową. Na budowę i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie miast oraz wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenach pozamiejskich samorządy pięciu województw będą miały do dyspozycji 50 mln euro.