Jak podaje „Rzeczpospolita” już w przyszłym tygodniu ma wejść w życie ustawa, która umożliwi Polakom pracującym poza granicami naszego kraju odzyskanie części sumy podwójnie zapłaconego podatku.

25 lipca 2008 roku Sejm RP przyjął większość ze zgłoszonych do niniejszej ustawy poprawek senackich, natomiast wczoraj ustawa została podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W związku z powyższym wszelkie przewidziane rozwiązania wejdą w życie wraz z dniem oficjalnego ogłoszenia, co jest istotne zwłaszcza dla osób, które pracowały za granicą w latach 2007 – 2008, a które w tej chwili chciałyby skorzystać z abolicji podatkowej. Osoby zainteresowane zwrotem zapłaconej daniny lub umorzeniem zaległości podatkowej muszą w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia ustawy udać się z odpowiednim wnioskiem do urzędu skarbowego.

Tylko dwa miesiące na złożenie podobnego wniosku mają osoby, które zechcą ubiegać się o umorzenie lub zwrot podatku zapłaconego w 2002 r. Ważne jest w tym przypadku aby nie dopuścić do przedawnienia się zobowiązania podatkowego.