W dostawach i usługach o wartości mniejszej niż unijne (odpowiednio 133/206 tys. euro w zależności od zamawiającego) wysokość wpisu wyniesie 7,5 tys. zł, natomiast od wartości unijnych – 15 tys. zł. Przy dużych robotach budowlanych (od 5,15 mln euro) wpis wyniesie 20 tys. zł, a przy mniejszych – 10 tys. zł. Teraz wpis wynosił 40 tys. zł (roboty budowlane powyżej wartości unijnych) i 20 tys. zł (dostawy, usługi oraz roboty budowlane poniżej wartości unijnych). Realne koszty postępowania dochodziły do 4 tys. zł.