– Zgodnie z nowelizacją, pierwsza obowiązkowa ocena musi zostać przeprowadzona do 10 października tego roku – wyjaśnia Agnieszka Piskorz-Ryń z Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wiele urzędów jest w trakcie oceniania.