Projekt przewiduje odpowiedzialność finansową urzędników sięgającą nawet wysokości 12 średnich pensji. W przypadku jeśli działanie podjęte przez urzędnika z rażącym naruszeniem prawa spowoduje konieczność wypłaty przez urząd (a w praktyce przez skarb Państwa) odszkodowania obywatelowi, instytucja będzie mogła dochodzić zwrotu poniesionych kosztów od osoby odpowiedzialnej za złą decyzję.

Prof. Michał Kulesza zauważył że pojawienie się projektu Ustawy jest bezpośrednim następstwem złej sytuacji kadrowej polskiej administracji, a także zaniedbania tematu etyki w działaniu urzędników.

W praktyce, urzędnik stojąc nawet na gruncie prawa może swobodnie nękać obywatela i utrudniać mu działanie – stwierdził Prof. Kulesza.

Mecenas Grzegorz Wlazło, doradca Wiceministra Gospodarki Adama Szejnfelda, stwierdził że wiele problemów wynika z mętnego prawa, nie tylko w Polsce ale także w Unii Europejskiej. To pozwala urzędnikom interpretować prawo często na niekorzyść obywateli.

fot.: Debata nt. poselskiego projektu Ustawy o specjalnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – podczas IV Konferencji Nowocześni z Urzędu, 11 grudnia 2008.

Piotr Smoczyński, wiceburmistrz Białołęki zauważył, że urzędnicy mogą czasem próbować naginać prawo w interesie publicznym, blokując działania wynikające z wcześniejszych decyzji innych organów, noszących znamiona naruszenia prawa lub szkodzenia interesowi publicznemu. Nie ma o tym mowy w omawianej Ustawie. Prof. Michał Kulesza podkreślił jednak, że urzędnicy nie mogą brać na siebie odpowiedzialności za naprawianie błędów popełnianych przez innych.

– W interesie publicznym – zauważył Michał Kulesza – leży to, aby obywatel posiadając tytuł prawny był pewien, że kolejny urząd go nie zakwestionuje.

Zdaniem Jarosława Małolepszego, sekretarza Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych urzędnicy powinni mieć w przypadku wejścia w życie dyskutowanej Ustawy wykupioną przez państwo polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

– Urzędnicy skarbowi są przeciążeni ilością spraw, które często są bardzo skomplikowane.

Dagmir Długosz, dyrektor Departamentu Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił dane dotyczące sytuacji kadrowo-płacowej w polskiej administracji, przyłączając się do zdania Prof. Michała Kuleszy o kiepskim stanie urzędowych kadr. – Rozpowszechnione w społeczeństwie twierdzenia o wysokich zarobkach urzędników nie znajdują odzwierciedlenia w danych – zauważył Dagmir Długosz.

– Urzędy maja problemy z przyciągnięciem dobrych specjalistów i walczą o nich także między sobą. Kryzys kadrowy nie sprzyja wysokiej jakości pracy administracji i wydawanych przez nią decyzji.

Po debacie uczestnicy konferencji wzięli udział w 15 zajęciach tematycznych ujętych w 3 bloki: Kadry, Perspektywy oraz Marketing.

Ogromnym zainteresowaniem podczas bloku Kadrowego cieszyły się zajęcia Krzysztofa Kotapskiego zatytułowane „Przywództwo w procesie zarządzania zmianą w oparciu o ludzi”. Krzysztof Kotapski wskazywał uczestnikom jak wprowadzać zmiany w organizacji w oparciu o ludzi, słuchając głosu pracowników i minimalizując dzięki temu opór ludzi wobec tego, co nowe oraz rozładowując ich stres. Prowadzący zajęcia zachęcał, aby liderzy zmian dla poprawy efektywności działania instytucji, pracowali nad zaangażowaniem ludzi w procesy przekształceń.

Tradycyjnie wiele pytań ze strony uczestników konferencji budziły zagadnienia analizy i opisu stanowiska pracy (zajęcia prowadzone przez współpracującą z firmą Apexnet Ilonę Węgłowską) oraz czasu pracy (panel współpracownika Wolters Kluwer Polska – dr Łukasza Pisarczyka). Renata Kaczyńska Maciejowska przybliżyła kadrowcom temat zarządzania kompetencjami w urzędach.

bloku Perspektywy urzędnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy m.in. na temat zunifikowanej komunikacji w urzędach i obsługi obywateli przez multimedialne contact center (prelegenci firmy Siemens), a także koncepcji e-usług w urzędach oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury IT wspierającej realizację e-usług (Microsoft). Na koniec bloku Perspektywy Patryk Pniewski i Grzegorz Ziętek, przedstawiciele serwisu hot.spots.pl przybliżyli urzędnikom zagadnienie instalowania przez samorządy punktów dostępu do bezpłatnego Internetu.

W bloku marketingowym specjaliści ds. promocji i osoby odpowiedzialne za politykę informacyjną brały udział w zajęciach na temat stosowania narzędzi PR w instytucjach (Ciszewski PR)tworzenia przyjaznych oraz łatwych w zarządzaniu stron internetowych urzędów (przedstawiciele firmy ECS S.A. oraz UM Zakopane). Podczas zajęć z prawa prasowego (Monika Brzozowska, współpracownik MJ Training) uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o tym jak reagować na naruszenie prawa przez przedstawicieli mediów oraz czy urzędnik zawsze ma obowiązek udzielania informacji prasie. Sporo kontrowersji wzbudziło pytanie czy przedstawiciele administracji muszą udzielać informacji publicznych w odpowiedzi na zapytanie bez względu na jego formę.

Konferencję zakończyło tradycyjnie losowanie cennych nagród wśród uczestników – m.in. szkoleń, voucherów hotelowych oraz publikacji specjalistycznych.

Partnerzy Konferencji: Siemens Enterprise Communications, Microsoft, Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa.

Szczegółowe informacje nt. IV Konferencji NOWOCZEŚNI Z URZĘDU >>>

fot. IV Konferencja Nowocześni z Urzędu, 11-12 grudnia 2008