Gazeta Prawna dotarła do pisma Ministerstwa Finansów z 5 lutego 2009 r. wysłanego do wszystkich dyrektorów izb skarbowych, izb celnych i urzędów kontroli skarbowych, w którym resort daje wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia oszczędności w administracji (nr FR1/4114/9/JWE/09/552).

Wynika z niego, że urzędnicy administracji skarbowej i celnej przez najbliższe pół roku nie mogą liczyć na nagrody. Według dziennika pocieszeniem dla urzędników może być fakt, że resort finansów będzie starał się nie doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Będzie jednak obowiązywał zakaz zatrudniania w pracowników spoza jednostek resortu finansów.