Dyrektorzy generalni wolą awansować pracowników już zatrudnionych, niż ogłaszać nabór. Obecnie do konkursu mogą przystąpić także osoby niebędące członkami korpusu służby cywilnej. Dzięki temu można byłoby pozyskać kandydatów spoza administracji.Część członków Rady Służby Cywilnej uważa (…), że konkurencyjny nabór stał się fikcją. Dyrektorzy generalni zamiast go przeprowadzać wolą przenosić na określone stanowisko już zatrudnionych pracowników. Witold Gintowt-Dziewałtowski, członek Rady Służby Cywilnej, uważa, że przeniesienie i oddelegowanie jest wykorzystywane do omijania procedury konkursowej.Artur Górski, członek RSC, dodaje, że co prawda osoby przenoszone czy oddelegowane muszą spełniać formalne kryteria wymagane na dane stanowisko, ale arbitralność decyzji o przeniesieniu daje możliwość ich ominięcia.