Dzięki temu ma być taniej i uczciwiej. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie wiele organizacji, na których konto wpływają spore kwoty, nie potrafi się z nich rozliczyć.

Nie twierdzimy, że obecny system się nie sprawdził – zastrzegają autorzy projektu zmian w kodeksie karnym. Krytykują jednak sposób wykorzystywania środków z nawiązek i świadczeń pieniężnych. Podają, że w 2007 r. spośród 642 podmiotów widniejących w wykazie MS tylko 198 złożyło w terminie sprawozdania finansowe.

Nie wszyscy jednak popierają przedstawiony pomysł. MS chce bowiem wprowadzić ręczne sterowanie organizacjami pozarządowymi – oceniają szefowie fundacji i stowarzyszeń pomagających ofiarom. Twierdzą, że stracą na tym przede wszystkim ofiary, które po zmianach nie doczekają się pomocy.

Pomysłodawcy dziwią się tym zarzutom, twierdząc, że niezrozumiałe są obawy, że niekorzystnie odbije się to na pokrzywdzonych. Wręcz odwrotnie. Pozwoli lepiej zaplanować i realizować działania służące ofiarom przestępstw.