Nowe obowiązki wobec podwykonawcy

Wydarzenie otworzył wybitny znawca prawa zamówień publicznych – Jerzy Czaban, który zainicjował dyskusję na temat nowych obowiązków, jakie będą spoczywać na zamawiającym wobec podwykonawcy po planowanej nowelizacji prawa.

„Po planowanej nowelizacji, zamawiający będzie miał obowiązek weryfikować umowę zawartą między wykonawcą a podwykonawcą pod kątem zgodności z ustawą, zarówno przed zawarciem umowy, jak i po nim. Dodatkowym rozwiązaniem jest zabezpieczanie  wynagrodzenia  podwykonawcy za wykonanie robót budowlanych poprzez bezpośrednią zapłatę, albo w przypadku sporu –  pozostawienie wynagrodzenia w depozycie sądowym. Warto również wspomnieć o przepisie, który da uprawnienie zamawiającemu do postawienia wykonawcy wymogów wykonania kluczowych części zamówienia własnym potencjałem. Co oznacza, że zamawiający będzie miał prawo wymagać
od wykonawcy wykonania najważniejszych części prac własnymi siłami.”
mówi Jerzy Czaban, ekspert APEXnet.

Zamówienia bez przetargów

W drugiej części wydarzenia uczestnicy rozmawiali  o  wadach i zaletach podniesienia progu bagatelności, który dziś wynosi 14 tys. euro. Obecnie pojawiają się  propozycje podniesienia progu do 30 tys. euro a nawet do 50 tys. euro.

„Podniesienie progu bagatelności niewątpliwie wzmocni pozycję zamawiającego w postępowaniu jako podmiotu mającego praktycznie nieograniczone możliwości w decydowaniu o tym, która firma będzie szczęśliwym realizatorem zamówienia publicznego. A w takich warunkach może pojawić się pokusa korupcji. Z drugiej strony odformalizowanie procedur udzielania zamówień, potocznie nazywanych „bagatelnymi”, powinno usprawnić przebieg postępowań o udzielanie tych zamówień i doprowadzić do zmniejszenia kosztów ich organizacji (w tym osobowych).mówi  Grzegorz Czaban ekspert APEXnet.

Cena w zielonych zamówieniach

W trzeciej części spotkania poruszono problematykę kryterium ceny w „zielonych” zamówieniach.
W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba przetargów, w których to cena jest jedynym kryterium decyzyjnym. W 2012 r. takich postępowań było już 92 proc. Uczestnicy IX Dnia Otwartego Zamówień Publicznych dyskutowali, czy warto stosować inne niż cena kryteria przy realizacji tzw. „zielonych zamówień”.

„Korzystanie z kryteriów innych niż cena nie jest jedynym lekarstwem na chorobę niskiej jakości dróg, produktów czy usług. Często są to ogromne niedokładności występujące w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. Mam na myśli opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu czy też wzór umowy. Ich wyeliminowanie byłoby dużo bardziej skutecznym lekiem niż inne niż cena kryterium oceny ofert.  Czy w zamówieniach publicznych jest w ogóle miejsce na zielone technologie? Myślę wręcz, że można odwrócić pytanie i zapytać, czy możemy sobie pozwolić
na rezygnację z zielonych zamówień?”
mówi Łukasz Czaban, ekspert APEXnet.

Edukacja dla Administracji Publicznej

Dni Otwarte Zamówień Publicznych to bezpłatne spotkania edukacyjne dla specjalistów
ds. zamówień publicznych organizowane przez firmę APEXnet. Wydarzenie  odbywa się już po raz dziewiąty. Od kilku lat jest to największe bezpłatne spotkanie edukacyjne dla specjalistów ds. zamówień publicznych. Celem inicjatywy jest wsparcie merytoryczne podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Dzięki wykładom, dyskusjom, a także indywidulanym konsultacjom z ekspertami, uczestnicy wydarzenia podnoszą swoje kwalifikacje. Formuła wydarzenia obejmuje zarówno spotkanie bezpośrednie ekspertów z przedstawicielami administracji publicznej, jak i transmisję on-line z możliwością zadawania pytań. W IX edycji Dnia Otwartego Zamówień Publicznych łącznie udział wzięło ponad 500 specjalistów ds. zamówień publicznych z całego kraju.

Patronat honorowy nad IX Dniem Otwartym Zamówień Publicznych objęła Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz takie media i instytucje jak: Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, AIP Buisness Link Warszawa, Blog Prawa Zamówień Publicznych, Samorządowy Serwis Prawny, PressInfo, Serwis Administracyjno – Samorządowy, Wydawnictwo Infor, Publiczni.pl. Eurobudowa.pl, Bankier.pl

Kontakt dla mediów:

Michał Kopera                                               Joanna Beresińska
People PR                                                        APEXnet
Tel. +48 666 309 812                                   Tel. 22 205 89 11
e-mail: michal.kopera@peoplepr.pl          e-mail: joanna.beresinska@apexnet.pl

 

*****      

O APEXnet

APEXnet jest organizacją działającą dla administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów
z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: szkoleniowej, doradczej, wydawniczej. Firma działa już ponad 12 lat. W tym czasie zorganizowała łącznie kilka tysięcy szkoleń, podczas których wiedzę zdobyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W bezpłatnych cyklach szkoleniowych realizowanych m.in. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Infrastruktury czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wzięło udział ponad 5000 osób. Setki słuchaczy mogą poszczycić się dyplomem ukończenia Studium w APEXnet. Od 2008 roku APEXnet jest organizatorem Zjazdów Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, które goszczą najwybitniejszych znawców tematyki oraz pasjonatów dziedziny. Firma jest także inicjatorem wyjątkowego wydarzenia – Dnia Otwartego Zamówień Publicznych, który odbywa się co kilka miesięcy. APEXnet jako pierwsza firma wprowadziła na polski rynek szkolenia on-line z zamówień publicznych. Więcej informacji www.apexnet.com.pl oraz www.facebook.com/apexnet.sc