Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie (DzU nr 69, poz. 453), w którym zmodyfikował i dopasował do nowej ustawy o służbie cywilnej dotychczasowe zasady oceniania urzędników. Obowiązuje ono od 3 maja. Ocenę sporządza się na podstawie dwóch rodzajów kryteriów: obowiązkowych oraz wybranych przez przełożonego. Szef wyznacza jej termin, podwładny zapoznaje się z kryteriami.

Przed przygotowaniem oceny na piśmie kierownik rozmawia z pracownikiem, omawiając wykonywanie przez niego obowiązków, napotykane trudności, dalszy rozwój kariery i potrzeby szkoleniowe.